Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
beach-head
beach-head
['bi:t∫hed]
danh từ
(quân sự) công sự do quân đội dựng lên ở bờ biển khi mới đổ bộ lên bờ và đang chuẩn bị tiến; vị trí đầu cầu


/'bi:tʃhed/

danh từ
(quân sự) vị trí đổ bộ, vị trí đầu cầu

Related search result for "beach-head"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.