Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
beach-master
beach-master
['bi:t∫,mɑ:stə]
danh từ
(quân sự) sĩ quan chỉ huy cuộc đổ bộ


/'bi:tʃ,mɑ:stə/

danh từ
(quân sự) sĩ quan chỉ huy cuộc đổ bộ

Related search result for "beach-master"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.