Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
beau ideal
beau+ideal
['bouai'diəl]
danh từ
cái đẹp lý tưởng; khuôn vàng thước ngọc


/'bouai'diəl/

danh từ
cái đẹp lý tưởng; khuôn vàng thước ngọc

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "beau ideal"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.