Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bet on
bet+on

[bet on]
saying && slang
place a bet, gamble
I bet on the bay mare, and she won! I bet $20 on her.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.