Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
blow out


    Chuyên ngành kỹ thuật
dập tắt
làm nổ
    Lĩnh vực: điện
tắt (hồ quang)
    Lĩnh vực: điện lạnh
thổi tắt
triệt
    Lĩnh vực: cơ khí & công trình
tia lửa hàn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.