Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
brain-teaser
danh từ
vấn đề quá phức tạp (khiến phải suy nghĩ nát óc)brain-teaser
['brein,ti:zə]
danh từ
vấn đề quá phức tạp (khiến phải suy nghĩ nát óc)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.