Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
break up
break+up

[break up]
saying && slang
not date anymore, not be lovers anymore
Lan and Chan broke up last night. They had a bad quarrel.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.