Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
break wind
break+wind
thành ngữ wind
to break wind
đánh rắm (thải hơi trong ruột qua hậu môn)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.