Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
breakthrough
danh từ
(quân sự) sự chọc thủng phòng tuyếnbreakthrough
['breik'θru:]
danh từ
(quân sự) sự chọc thủng phòng tuyếnGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.