Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
breech-loader
breech-loader
['bri:t∫,loudə]
danh từ
súng nạp ở khoá nòng


/'bri:tʃ,loudə/

danh từ
súng nạp ở khoá nòng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.