Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
business address
business+address
['biznisə'dres]
danh từ
địa chỉ kinh doanh


/'biznisə'dres/

danh từ
địa chỉ kinh doanh

Related search result for "business address"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.