Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cân móc hàm


[cân móc hàm]
To weigh an animal slaughtered; weight of an animal slaughteredTo weigh an animal slaughtered; weight of an animal slaughtered


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.