Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
car-load
car-load
['kɑ:loud]
danh từ
toa (đầy)


/'kɑ:loud/

danh từ
toa (đầy)

Related search result for "car-load"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.