Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
carpophagous
carpophagous
[kɑ:'pɔfəgəs]
tính từ
ăn quả (cây)


/kɑ:'pɔfəgəs/

tính từ
ăn quả (cây)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.