Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cellular phone
(Tech) máy điện thoại loại ô/tế bào, máy điện thoại cầm tay/bộ đàm


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.