Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chấn thươngnoun
Trauma
chấn thương nhẹ ở đầu a slight trauma in the head

[chấn thương]
(y học) trauma
Chấn thương nhẹ ở đầu
Slight trauma in the head
Khoa chấn thương
Traumatology; (trong bệnh viện) trauma unit
Chấn thương não
Brain injury; cranial traumatism
Chứng mất trí nhớ sau khi bị chấn thương
Post-traumatic amnesiaGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.