Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chanverb
To souse (liquid food) on rice chan canh to souse soup on rice

[chan]
động từ
To souse (liquid food) on rice; pour broth (on the rice) (chan canh)
chan canh
to souse soup on riceGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.