Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chasse
chasse
[∫ɑ:s]
danh từ
(thông tục) ly rượu uống sau khi dùng cà phê


/ʃɑ:s/

danh từ
(thông tục) ly rượu uống sau khi dùng cà phê

Related search result for "chasse"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.