Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cheat on
cheat+on

[cheat on]
saying && slang
break a marriage promise, be unfaithful
He cheats on his wife. Now he's sleeping with a waitress.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.