Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hungarian
hungarian
[hʌη'geəriən]
tính từ
(thuộc) Hung-ga-ri
danh từ
người Hung-ga-ri
tiếng Hung-ga-ri


/hʌɳ'geəriən/

tính từ
(thuộc) Hung-ga-ri

danh từ
người Hung-ga-ri
tiếng Hung-ga-ri

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.