Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
circs
circs
['sə:ks]
danh từ số nhiều
(thông tục) (viết tắt) của circumstances


/'sə:ks/

danh từ số nhiều
(thông tục) (viết tắt) của circumstances

Related search result for "circs"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.