Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cockchafer

cockchafer
['kɔk,t∫eifə]
danh từ
(động vật học) con bọ da


/'kɔk,tʃeifə/

danh từ
(động vật học) con bọ da

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.