Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
coloring


    Chuyên ngành kỹ thuật
sự nhuộm
sự nhuộm màu
    Lĩnh vực: cơ khí & công trình
sự lấy màu


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.