Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
contrapositive
contrapositive
[,kɔntrə'pɔzətiv]
tính từ
trái ngược, tương phản


/,kɔntrə'pɔzətiv/

tính từ
trái ngược, tương phản


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.