Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
coprophagous
coprophagous
[kɔ'prɔfəgəs]
tính từ
ăn phân (bọ hung...)


/kɔ'prɔfəgəs/

tính từ
ăn phân (bọ hung...)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.