Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
dọc mùng


[dọc mùng]
Indian taro.
Thick and fleshy petiole of Indian taro.Indian taro
Thick and fleshy petiole of Indian taro


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.