Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
deconsecrate
deconsecrate
[di:'kɔnsikreit]
ngoại động từ
hoàn tục; đem dùng vào việc thế tục (nhà thờ, tài sản của nhà chung...)


/di:'kɔnsikreit/

ngoại động từ
hoàn tục; đem dùng vào việc thế tục (nhà thờ, tài sản của nhà chung...)

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.