Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
deep-drawn
deep-drawn
['di:p'drɔ:n]
tính từ
thở ra từ đáy sâu (tiếng thở dài)


/'di:p'drɔ:n/

tính từ
thở ra từ đáy sâu (tiếng thở dài)

Related search result for "deep-drawn"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.