Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
deer-lick
deer-lick
['diəlik]
danh từ
bãi liếm của hươu nai (nơi đất mặn, hươu nai (thường) đến liếm muối)


/'diəlik/

danh từ
bãi liếm của hươu nai (nơi đất mặn, hươu nai thường đến liếm muối)

Related search result for "deer-lick"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.