Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
deer-park
deer-park
Xem deer-forest


/'diə,fɔrist/ (deer-park) /'diəpɑ:k/
park) /'diəpɑ:k/

danh từ
rừng để săn hươu nai

Related search result for "deer-park"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.