Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
deglutition
deglutition
[,di:glu:'ti∫n]
danh từ
sự nuốt


/,di:glu:'tiʃn/

danh từ
sự nuốt

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.