Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
diễm lệadj
charming; dazzling beautiful

[diễm lệ]
tính từ
charming; dazzling beautiful, beautiful, fine; excellent, capitalGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.