Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
diggings
danh từ số nhiều
vật liệu đào lên
nơi mỏ vàng, kim loại, đá quýdiggings
[digiηz]
danh từ số nhiều
vật liệu đào lên
nơi mỏ vàng, kim loại, đá quý


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "digging"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.