Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dirty money
dirty+money

[dirty money]
saying && slang
stolen money, money obtained illegally
We believe the donation from the Mafia is dirty money.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.