Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
distaff
distaff
['distɑ:f]
danh từ
(ngành dệt) con quay (để kéo sợi); búp sợi ở đầu con quay
(the distaff) đàn bà (nói chung), nữ giới; công việc của đàn bà
the distaff side
bên (họ) ngoại của gia đình


/'distɑ:f/

danh từ
(nghành dệt) con quay (để kéo sợi); búp sợi ở đầu con quay
(the distaff) đàn bà (nói chung), nữ giới; công việc của đàn bà !the distaff side
bên (họ) ngoại

Related search result for "distaff"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.