Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
door-frame
door-frame
Xem door-case


/'dɔ:keis/ (door-frame) /'dɔ:freim/
frame) /'dɔ:freim/

danh từ
khung cửa

Related search result for "door-frame"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.