Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
doper


/'doupə/

danh từ
người cho dùng thuốc tê mê, người cho dùng chất ma tuý; người cho uống thuốc kích thích
người nghiện (thuốc phiện, cocain...), người nghiện chất ma tuý

Related search result for "doper"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.