Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
drawerful
drawerful
['drɔ:ful]
danh từ
một ngăn đầy


/'drɔ:ful/

danh từ
ngăn kéo (đầy)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.