Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
encephalon
encephalon
[en'sif əln]
danh từ
óc, não


/en'kefəlɔn/

danh từ
óc, não


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.