Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
endearingly
endearingly
[in'diəriηli]
phó từ
dễ mến, khả ái


/in'diəriɳli/

phó từ
thân ái, trìu mến


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.