Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
engulfment
engulfment
[in'gʌlfmənt]
danh từ
sự nhận chìm, sự nhận sâu (xuống vực thẳm...)


/in'gʌlfmənt/

danh từ
sự nhận chìm, sự nhận sâu (xuống vực thẳm...)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.