Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
evil-doer


/'i:vl'du:ə/

danh từ
kẻ làm việc ác, kẻ làm hại

Related search result for "evil-doer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.