Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
faller
danh từ
(kỹ thuật) thanh (mang) kim

danh từgười đẵn gỗ; tiều phu
người hay vật bị rơi xuốngfaller
['fɔ:lə]
danh từ
(kỹ thuật) thanh (mang) kim
người đẵn gỗ; tiều phu
người hay vật bị rơi xuống


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "fall"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.