Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
far-reaching
far-reaching
['fɑ:'ri:t∫iη]
tính từ
có thể áp dụng rộng rãi
có ảnh hưởng sâu rộng


/'fɑ:'ri:tʃiɳ/

tính từ
có thể áp dụng rộng rãi
có ảnh hưởng sâu rộng

Related search result for "far-reaching"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.