Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
faradaic
faradaic
[,færə'deiik]
tính từ
(điện học) cảm ứng, ứng


/'færə'deiik/

tính từ
(điện học) cảm ứng, ứng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.