Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fatherland
fatherland
['fɑ:ðəlænd]
danh từ
đất nước, tổ quốc


/'fɑ:ðəlænd/

danh từ
đất nước, tổ quốc

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "fatherland"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.