Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fatherliness
fatherliness
['fɑ:ðəlinis]
danh từ
tính nhân từ như cha, tính hiền hậu như cha


/'fɑ:ðəlinis/

danh từ
tính nhân từ như cha, tính hiền hậu như cha


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.