Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fiddle-case
fiddle-case
['fidlkeis]
danh từ
hộp đựng viôlông


/'fidlkeis/

danh từ
hộp đựng viôlông

Related search result for "fiddle-case"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.