Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
filing clerk
danh từ
người làm công tác văn thư, nhân viên văn thưfiling+clerk
['failiη'klɑ:k]
danh từ
người làm công tác văn thư; nhân viên văn thư (cũng) file clerkGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.