Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
findable
findable
['faindəbl]
tính từ
có thể tìm thấy được, có thể khám phá được


/'faindəbl/

tính từ
có thể tìm thấy được, có thể khám phá được


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.